Projekt (ett urval)

Nya Karolinska Solna

Norra Europas största byggarbetsplats. Läs mer.

TBMA har varit på plats från första spadtaget och är ansvariga för all produktionsinmätning (inklusive men ej begränsat till)

  • Projekteringsinmätning, upprättande/underhåll av byggnät
  • Utsättning för byggproduktion, relationsinmätningar/-underlag, mängdberäkning
  • Dokument- och ritningskontroll
  • Konsultation för ökad noggrannhet/effektivitet och minskad kostnad

Stockholm Centralstation

TBMA anlitades för att assistera i byggandet av en ny källarvåning under gamla Centralstation, vilket krävt en avancerad grundförstärkning. Arbetet skulle dessutom genomföras med minimala störningar för de resande och innerfattar bl.a.

  • Rivning samt förstärkning med stål-/betongkonstruktioner
  • Pålning från entréhall ned till fast bergyta

Grand Hotel Nordic Spa

  • Avancerad grundläggning under vattennivå
  • Gjutning av varm-/kallvattenspooler
  • Trappor, hissar, bastu, inredning